Jedním z nich byl i bezpečnostní tým amerického prezidenta Baracka Obamy, který v nich během návštěvy České republiky v roce 2010 testoval vzorek leteckého paliva pro prezidentský letoun Boeing 747 Air Force One. Laboratoře nyní úspěšně prošly reakreditačním procesem Českého institutu pro akreditaci, který jim vydal akreditační osvědčení na dalších pět let a současně povolil rozšíření testovacích aktivit.

Skupina ORLEN Unipetrol provozuje tři hlavní laboratorní týmy se zaměřením na rafinérský segment, petrochemický segment a segment agrochemie a čistoty vod v lokalitě Záluží u Litvínova a Kralupy nad Vltavou. Laboratoře prošly náročným prověřováním celého systému bez výhrad a bylo jim vydáno osvědčení o akreditaci na 26 zkoušek pro laboratoř v Litvínově a 32 zkoušek pro laboratoř v Kralupech nad Vltavou.

„Proces získání akreditace je náročný, vyžaduje striktní plnění mezinárodních norem a několikaměsíční systematickou přípravu. V procesu akreditace jsou kladeny vysoké nároky jak na kvalitní přístrojové vybavení jednotlivých laboratoří, tak na kvalifikovaný personál. Těší mě, že laboratoře společnosti ORLEN Unipetrol RPA v litvínovském Chemparku i v Kralupech nad Vltavou splňují obě tato kritéria,“ uvedl Adam Jarosz, člen představenstva zodpovědný za řízení hospodářství odpadů a vod, a dodal: „Díky realizovaným investicím se nám podařilo vybudovat špičková a plně konkurenceschopná pracoviště, jejichž personál se neustále vzdělává pod vedením profesionálů. Především díky vysoce kvalifikovanému a angažovanému týmu se nám povedlo akreditace úspěšně obhájit a současně rozšířit jejich rozsah. Díky tomu můžeme provádět nezávislý monitoring odpadních vod přímo v našich laboratořích, což přinese mimo jiné úsporu finančních prostředků.“

Laboratoře zajišťují kompletní analytický servis pro skupinu ORLEN Unipetrol i externí zákazníky a spolupracují také se společnostmi nadnárodní skupiny ORLEN. Provádějí také akreditované vzorkování paliv z důvodu legislativního požadavku vycházejícího ze zákona o spotřebních daních. Od roku 2019 zajišťují laboratoře  v Litvínově a Kralupech nad Vltavou také kontrolu paliv Efecta a Verva, které ORLEN Unipetrol prodává v rámci sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN. Testování je realizováno dvojstupňovým systémem kontroly, kdy každá dodávka pohonných hmot je laboratorně kontrolována již před samotnou expedicí a poté jsou následně realizovány průběžné kontroly kvality přímo na čerpacích stanicích. Zákazníci tak na každém výdejním stojanu Benzina ORLEN naleznou zlatou samolepku s logem LAB GARANCE, která je zárukou té nejvyšší kvality.

Laboratoře také monitorují emise skleníkových plynů dle legislativních požadavků Evropské unie. V rámci akreditace na hygienu práce laboratoře kontrolují pracovní prostředí na obsah uhlovodíků v ovzduší, prach, hluk či umělé osvětlení. Zajišťují také analytickou kontrolu všech odpadních vod a nyní získaly akreditaci pro plný rozsah legislativně požadovaných zkoušek, což přineslo skupině ORLEN Unipetrol nezávislost na externích službách, neboť dříve musela společnost tyto zkoušky realizovat u externích dodavatelů.

Akreditace pro laboratoře se vydává po splnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a to na období pěti let. V průběhu tohoto období je realizováno několik pravidelných dozorových návštěv. Velké nároky jsou kladeny na vedení laboratoře a na technický personál. Laboratoře musí zpracovávat a udržovat velké množství dokumentace jako jsou laboratorní, kalibrační a pracovní postupy. Nedílnou součástí těchto postupů a výstupních protokolů (atestů) je také vyhodnocení nejistot měření, které obnáší provedení velkého množství náměrů a výpočtů.

Laboratoře také musí prokázat metrologickou návaznost zkušebního zařízení či nestrannost a důvěrnost informací laboratoře včetně možných rizik. Několikrát do roka se zúčastňují zkoušení způsobilosti (mezilaboratorního porovnání), kde se prověřují výsledky zkoušek vůči předem stanoveným kritériím. V loňském roce bylo v úseku kontroly jakosti provedeno 500 mezilaboratorních porovnání.

Kromě dozorových návštěv jsou v akreditovaných laboratořích prováděny i interní audity, které nastavený systém neustále prověřují, a poskytují tak podklad vedení akreditované laboratoře pro přezkoumání systému managementu a neustálé zlepšování.

Pavel Kaidl – tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol