Tento den je na celém světě věnován problematice předčasných porodů a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V úterý 17. listopadu 2020 dojde, stejně jako předchozích letech, k nasvícení ústecké dominanty – výletního zámečku Větruše. O den dříve 16. listopadu 2020 se do purpurové barvy zahalí mostecká dominanta – hrad Hněvín.

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Gynekologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a.s.