Vzhledem ke skutečnosti, že jsme Domov pro seniory, tak nám pozdní hodina zpívání koled nevyhovovala, a proto jsme si společně zazpívali o něco dříve. Od začátku adventu si užíváme vánoční atmosféru v našem zařízení, kterou jsme zpíváním koled jen podpořili…

Domov pro seniory v ulici Antonína Dvořáka, Most

Naše obec Brandov se zapojila do akce Česko zpívá koledy a v 18 hodin v brandovském kostele si přišlo několik našich obyvatel zazpívat koledy, které i bez hudebního doprovodu krásně zněly. Spolek žen to natolik nadchlo, že se rozhodly zazpívat koledy na Půlnoční mši 24. prosince, která bude tradičně od 23.30 hodin v brandovském kostele sv. Michaela archanděla sloužena litvínovským farářem Grzegorzem Czernym.

Jiří Mooz – starosta obce Brandov