„Projekty vybíráme dle aktuálních potřeb především městské policie a společností řízených a zřízených městem, mezi něž patří např. naše školská zařízení.  Shromážděné návrhy potom konzultujeme se společností United Energy, která rozhodne, jestli je výběr v souladu s jejich strategií. Jsem ráda, že si je United Energy vědoma své společenské odpovědnosti vůči regionu, v kterém působí, a já za její štědrou podporu děkuji a věřím, že podobných projektů v budoucnu bude přibývat,“ cení si spolupráce starostka Kamila Bláhová.

Peníze v roce 2020 byly rozděleny následovně: V rámci oblasti bezpečnosti získala Městská policie Litvínov 105 tisíc Kč na kamerový bod. Na „Hotelovém domě“ v Mostecké ulici 2050 byla již naprosto zastaralá kamera, proto strážníci pořídili kameru s nejnovější technologií a zbylá částka byla využita na rozšíření datového pole, aby bylo pořízené záznamy kam ukládat.

V oblasti vzdělávání byla věnována částka 100 tisíc korun Základní škole speciální a Praktické škole Litvínov v Šafaříkově ulici na pořízení interaktivní tabule, dále na hipoterapii žáků v „Autitřídě“ a na zakoupení 2 boxů pro autisty a 3 skříní do nově zřízených tříd. Částku 50 tisíc Kč získala Schola Humanitas. Finance využila na uhrazení energií v Centru bakalářských studií. To využívají nejen žáci této školy, ale také vysokoškolští studenti. Žáci ZŠ Litvínov-Hamr se dočkali interaktivní tabule za 140 tisíc Kč a děti z MŠ Gorkého se těší z výrobků díky keramické peci, na kterou školka získala 35 tisíc Kč.

Z kulturní sféry byla podpořena Citadela částkou 50 tisíc Kč v rámci akce „Adoptuj sedačku“.

Nechyběla ani podpora sociální oblasti a to v podobě 20 tisíc Kč pro místní organizaci Svazu tělesně postižených ČR z. s. Ta je využila na dopravu na výlety a společné rekondiční pobyty.

„Jako dlouholetý hlavní dodavatel tepla pro město a zároveň významný zaměstnavatel jsme nepochybně výraznou součástí tohoto regionu, který chceme i do budoucna podporovat. Naším cílem je, aby se lidé, kteří zde žijí, cítili bezpečně, žilo se jim zde dobře a neměli tendenci se stěhovat jinam. I proto je prioritou naší společnosti zejména podpora bezpečnosti, vzdělávání a volnočasových aktivit,“ zdůraznil generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček.

Jitka Pavlíková – město Litvínov