Odkaz najdete přímo na hlavní stránce mezi Aktualitami. Cílem je shromáždit dostupná data a zohlednit dostupné podklady a plánovací dokumenty v jednotlivých rozvojových oblastech. Jde o oblasti:

• Obyvatelstvo a bydlení

• Ekonomika, trh práce, výzkum, cestovní ruch

• Sociální oblast a zdravotnictví

• Bezpečnost, kriminalita, problematika občanského soužití

• Dopravní a technická infrastruktura

• Technická infrastruktura

• Životní prostředí

• Financování města

Program rozvoje má stanovit základní dlouhodobé cíle dalšího rozvoje města. Přípravy dokumentu se účastní kromě vedení města a pracovníků městského úřadu také volení členové zastupitelstva, zástupci městských organizací, představitelé neziskových organizací i subjektů v oblasti kultury a volného času. V říjnu loňského roku proběhla mezi obyvateli Litvínova anketa, kde se mohli účastníci vyjádřit k úrovni jednotlivých oblastí života ve městě a navrhnout, na které z nich by se mělo město v příštích letech zaměřit především. Výsledky ankety jsou součástí materiálu.

Město Litvínov