Tábořiště v Nových Hamrech v Krušných horách na Karlovarsku bylo po dobu sedmi týdnů zázemím celkem tří turnusů tradičních skautských táborů. Na tábořišti se tak postupně během prázdninových týdnů vystřídaly tři dětské skautské oddíly – Šídla a Dravci z Mostu a náš rakovnický oddíl Fénix. To ale nebylo vše, v lokalitě nedaleko Nových Hamrů, poblíž obce Liboc na Kraslicku pak měsíc tábořily kluci a holky z oddílů Čtyřlístek a Sedmikrásky. Nejmladší Medvíďata (předškolní děti) si pak svůj tábor prožili již v červnu v Orasíně.

Ve spolupráci se ZO OS Kovo Buzuluk Komárov a Centrem Radost Most se mostečtí skauti podíleli poskytnutím zázemí Skautského domu, materiálním zajištěním pro pořádání táborů či spoluvedením čtyř pobytových táborů a 7 turnusů táborů příměstských. Více jak stovka dětí tak na začátku prázdnin vyrazila na tradiční tábor ve Smetanově Lhotě na Písecku, další téměř stopadesátka pak na Kálek na Chomutovsku a bezmála dvě stovky dětí využilo nabídku příměstských táborů pořádaných v Mostě.

Na kluky a holky čekal na táborech nabitý program. Aktivity pobytových táborů byly často zarámované celotáborovou hrou, která je postavená na dětské fantazii. Na táborech tak probíhal příběh motivovaný Kouzelnou lucernou, vesmírnými příběhy a cestováním v galaxii, ale i „běžný táborový skautský program“ spojený s rozvojem dovedností pro pobyt v přírodě, orientaci v terénu, dorozumíváním, schopností uvařit si nebo přespat pod širákem, spojený s putováním a pobytem v lesích a v terénu. Nechyběl samozřejmě sport, koupání, množství rukodělných aktivit a vyrábění a relaxační hry a aktivity. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

Letošní prázdniny byly specifické a táborové aktivity probíhaly v atmosféře koronavirové pandemie. Na našich táborech se tak promítla opatření stanovená hygieniky. V areálech bylo dostatečné množství pitné vody, desinfekce, byla přijata režimová opatření spojená s dělením do skupin (pokud byl tábor větší), děti se letos nepodíleli na přípravě jídla, táboroví vedoucí zajistili pravidelný režim úklidu, měření teploty a zvýšenou nutnost desinfekce v areálu tábora nebo v místě konání aktivit. Všechny naše tábory také bez problému prošly kontrolní návštěvou hygieniků.

Příměstské tábory, o které byl letos velmi velký zájem, pak nabídly dětem pestrý a atraktivní program naplněný výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí, poznávacími exkurzemi, sportovními či rukodělnými aktivitami.

Michal Tarant, Junák – český skaut, středisko Most