Hrad Conwy, součást hradů "Železného kruhu" v severním Walesu, vystavěný na přání a za peníze krále Edwarda I., je zařazen podle ACČKA spolu s německými hrady a zámky Hohenzollern, Neuschwanstein a Eltz, anglickými Howard a zříceninou Corfe, skotským Eilean Donan, švýcarským Neuchatel, údajným sídlem hraběte Draculy rumunským Pelešem, japonskými Matsumoto a Himeji a pevnostmi španělskou Segovia a Guaita v San Marinu i Pražským hradem, mezi 15 nejúchvatnějších hradů a zámků světa. My se zde už loučíme s Walesem, a rozloučení je to parádní - návštěvou mohutného hradu a zajímavého města CONWY, poblíž lázeňského města Llandudno, kde jsme přenocovali a jež si i prohlédli. Z hradu pak už směřujeme do severní Anglie. Nejdřív ale ještě vzhůru do města a na královský hrad Conwy!

Dříve se jeho jméno psalo anglickým pravopisem Conway, nyní je pravopis sjednocen a město na severu Walesu se nazývá Conwy. Má zhruba patnáct tisíc obyvatel, leží na pobřeží Irského moře a je hlavním městem stejnojmenné správní oblasti. V minulosti bylo poměrně významným obchodním centrem a bohatlo především z obchodu a rybolovu. Také se zde stavěly nádherné lodě. Dnes je hojně navštěvovaným turistickým střediskem a to především díky mohutnému hradu, který byl na základě rozhodnutí krále Eduarda I. vystavěn v letech 1283-1289. V ulici blízko přístavu, tedy skoro na nábřeží, se nachází i Nejmenší dům Velké Británie, který je zanesen i do Guinessovy knihy rekordů.

Mezi patnáct nejúchvatnějších hradů a zámků světa patří i severovelšský hrad Conwy. Na snímku ústecký cestovatel Ervín Dostálek.Mezi patnáct nejúchvatnějších hradů a zámků světa patří i severovelšský hrad Conwy. Na snímku ústecký cestovatel Ervín Dostálek.Zdroj: se souhlasem Ervína Dostálka

Pochází z 16. století, má dvě patra a jeho rozměry jsou 3,05 x 1,8 metru. Posledním jeho majitelem byl rybář Robert Jones. Ten ale, protože měl trochu problémy se do něj vměstnat, byvše vysoký 182 cm, jej v roce 1900 opustil. Město je stejně jako sousední lázeňské Llandudno dostupné pobřežní železnicí severního Walesu, na které je železniční stanice Conwy. Už trochu širší řeku stejného jména, která zde ústí do moře, překonává železniční trať historickým tubusovým mostem Conwy Railway Bridge.

Samotný hrad Conwy (velšsky Castell Conwy) je v podstatě středověká pevnost. Na jeho výstavbě se podílelo na 1500 lidí a stavba probíhala pět let. Je spolu s hradbami součástí širšího opevnění města. Důležitou roli hrál v několika válkách. Na konci 13. století vypukla válka mezi mocným anglickým králem a jeho novými velšskými podanými. Velšané žijící v kmenových společenstvích neměli stálou armádu. Tisíce bojovníků s oštěpy a luky se spojilo a mířilo k symbolu anglické moci ve Walesu, k novým královským hradům "Železného kruhu", nechtějíce se vzdát své svobody.

Ale Conwy, vrcholný příklad Edwardova hradního stavitelství má dobře střežený vchod, majestátní zadní bránu i věže, tyčící se nad okolní krajinou. Charismatický vůdce Velšanů je přesvědčuje, že mají dost sil, aby hrad dobyli a s tím i muže, jenž je o nezávislost obral - anglického krále Edwarda I.

To se ale nestalo, hrad i král obléhání velšských bojovníků v čele s Madogem ap Llywelynem odolali. V zimě let 1294 a 1295 pak hrad sloužil jako dočasné útočiště pro Richarda II. a roku 1399 a 1401 byl po několik měsíců v držení velšského krále Owaina Glyndwra. Když vypukla anglická občanská válka, ovládla hrad v letech 1642 až 1646 posádka loajální Karlovi I. a pak se vzdala parlamentním vojskům. Trosky hradu Conwy se staly v 18. a 19. století atraktivním místem pro výtvarníky.

Ve druhé polovině 19. století prošel hrad značnou rekonstrukcí a o dvě století později se stal velmi vyhledávanou turistickou destinací. Hrad s překrásnými věžemi - celkem jich je nebývale osm! - a cimbuřím, nabízí nádherné výhledy na národní park Snowdonia a řeku Conwy. Řetězový most Conwy Suspension Bridge navrhl stejně jako most z pevniny na ostrov Anglesey u hradu Beamaris stejný architekt Rhinas Telford. Most byl postaven v letech 1822 - 1826.

Ervín Dostálek