V té první se uskuteční rekonstrukce stávajícího ZS, přičemž ta už je dokončená. Druhou etapou je dostavba stávajícího ZS o Multifunkční sportovní arénu. Zhotovení vizualizace bylo jednou z podmínek, které musel klub splnit.

S ohledem na pandemii koronaviru, která má dopad i na klub, zatím nebyl vyroben objemový model dostavby, tedy maketa.

Radní schválili návrh vizualizace a prezentace objektu a souhlasí s realizací další etapy zpracování architektonické studie, tedy výrobou již zmíněného objemového modelu stavby. Veškeré náklady spojené s pořízením Studie dostavby jsou k tíži HC Verva Litvínov.

Vizualizace přehledně ukazuje, jak je řešené parkování a příjezd ke stadionu, rozšíření západní tribuny vnitřní uspořádání nové přístavby.

Jitka Pavlíková – mluvčí MěÚ Litvínov