V pondělí 11. července vyhlásila ICUK na svých webových stránkách a sociálních sítích soutěž Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2022. Tento rok jsou vyhlášené kategorie malé a střední podniky a velké firmy. Podmínky a pravila soutěže jsou jednoduchá a stejná, jako v minulých letech. Přihlásit se může jakákoliv firma bez ohledu na právní formu či obor podnikání se sídlem či provozovnou v Ústeckém kraji. U malých a středních podniků je podmínkou délka trvání podnikání delší či rovna tří let v době podání přihlášky; u velkých firem delší tří let.

„Soutěž o nejvíce inovativní firmu v našem kraji pořádáme nejen proto, abychom ukázali, jak skvělé firmy tu máme, ale také z důvodu, abychom ocenili lidi, kteří za inovací stojí. Otevřeli jsme pátý ročník soutěže a já se moc těším na prohlídku nových inovací, které vytváří a přináší šikovní lidé z našeho kraje. Porotě budu držet palce, aby vybrala ty skutečně „nej“, i když vím, že za každou inovací je neskutečná práce a úsilí a ocenění by si zasloužili všichni přihlášení,“ říká ředitel ICUK Martin Mata.

Odborná porota hodnotí inovace výrobku, služeb procesů či technologii, která nesmí být starší tří let. Výrobky, služby či technologie musí být zcela nové nebo výrazně zdokonalené; jednoduše modifikované produkty bez nové přidané hodnoty pro zákazníka soutěžit nemohou.

„Rád bych podotkl, že se do soutěže můžou přihlásit firmy i opakovaně, pokaždé však s jinou inovací,“ dodává Martin Mata.

Přihlášky je možné podávat do 11. listopadu elektronicky přes webovou stránku icuk.cz, kde se v záložce Akce nachází odkaz na Inovační firmu Ústeckého kraje. Poté zasedne odborná porota tvořena zástupci agentury CzechInvest, ICUK, partnera soutěže a experta programu Platinn. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 8. prosince.

Tamara Klein – marketing, Inovační centrum Ústeckého kraje