Brandau/Brandov, malé české místo na hranicích s Olbernhau. V hostinci Sokolovna u fotbalového hřiště Brandov, dříve Lindengarten Brandau, jsem to zvládl před zhruba šesti lety. Bylo navazování prvních zvědavých osobních kontaktů s lidmi na druhé straně hranice.

Zpočátku to trochu brzdila jazyková bariéra, protože jsem neuměl ani slovo česky. Naštěstí jsem potkal české lidi, kteří uměli trochu německy. Kousek po kousku se hostinec stal oblíbeným místem setkání.

Ukázaly se zajímavé rozhovory. Vyprávěli jsme o společných zájmech a zkušenostech. Ledy se rychle prolomily a vznikla první přátelství. Nakonec to vyústilo v „Brandau home friends“, směs německých a českých lidí, kteří se navzájem zajímali o způsob života, kultury a také historii. Takzvané domácí setkání v Brandově probíhala pravidelně v hostinci. 

Přátelství, která zde vznikla, byla nakonec důvodem vzniku našeho Klubu česko - německého partnerství/ Klub Tschechisch - Deutsche Partnerschaft.

Steffen von Brandau - Klub česko - německého partnerství/ Klub Tschechisch - Deutsche Partnerschaft