V něm firma seznamuje nové zaměstnance pomocí praktického výcviku s požárně bezpečnostní tematikou a podnikoví hasiči tu trénují různé druhy zásahů. Centrum včetně polygonu je otevřeno i pro externí společnosti a využít jej mohou také okolní hasičské sbory. Investice do výstavby centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších 10 milionů firma investovala do požárně bezpečnostního polygonu.

Požárně bezpečnostní polygon je čerstvou novinkou tréninkového centra, které je umístěno v třípatrové budově bývalé výzkumné základny ve výrobním areálu chemického závodu ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Polygon se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Na požárně bezpečnostním polygonu se noví operátoři seznamují s praktickým nácvikem pohybu při úniku páry na plošině, s pohybem ve volném prostoru s jištěním, s horizontálním a vertikálním vyprošťováním průlezem z nádob, hašením požáru malého rozsahu a vybranými typy požárně bezpečnostních zařízení.

Kromě nastupujících operátorů využívají polygon především firemní hasiči. „Hasičské a záchranné práce v prostředí chemické výroby jsou specifické a náročné nejen na teoretickou, ale především na praktickou připravenost hasičů. Díky novému polygonu můžeme na různých typech zařízení simulovat různé mimořádné události a pravidelně trénovat zásahy při požáru plynných uhlovodíků nebo při úniku plynů a kapalin. Takový polygon přímo v areálu nám dosud chyběl,“ vysvětlil Petr Králert, velitel záchranného hasičského sboru ORLEN Unipetrolu. Polygon bude stejně jako celé tréninkové centrum otevřen také externím společnostem a ostatním hasičským záchranným sborům pro zaškolování či výcvik nových či stávajících pracovníků.

Vedle polygonu nabízí tréninkové centrum další výuková stanoviště situovaná jak přímo v budově centra, tak ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. „Kvalitně vyškolený operátor výrobních technologií je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat a řešit jak standardní, tak i nestandardní situace,“ uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: „Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemickém provozu. V našem tréninkovém centru umožňujeme novým operátorům vyzkoušet si nabyté teoretické znalosti na stanovištích simulujících reálné pracovní prostředí dříve, než se stanou členy výrobních týmů.“

V tréninkovém centru jsou nejen konferenční prostory, ale také moderně vybavené učebny se zmenšenými, ale plně funkčními výrobními moduly pro výuku bezpečnosti práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků, získání praktických zkušeností s obsluhou technologických zařízení a pohybem ve výrobním prostředí. Součástí tréninku je i nácvik správného postupu řešení krizových situací včetně poskytování první pomoci.

Hned vedle budovy tréninkového centra se nachází čtyřpatrový zjednodušený funkční model výrobní jednotky a nově otevřený požárně bezpečnostní polygon. V modelu výrobní jednotky se noví zaměstnanci učí pohybovat ve výškách a obsluhovat jednotlivé technologické části cvičné výrobní jednotky včetně jejího velínu. Součástí tréninku je i najíždění a odstavování výrobní jednotky.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol