„Zásahů u požárů jsme měli za loňský rok sedm, ve většině případů ale hořely náletové dřeviny nebo travní porosty. Největší počet událostí v loňském roce připadal na technickou a technologickou pomoc, které se týkalo 401 respektive 414 výjezdů. Do technické pomoci patří i 177 výjezdů na dezinfekci prostor, kterou jsme pro společnosti skupiny zajišťovali a pokračujeme v tom v pravidelných intervalech i v letošním roce,“ uvedl Bronislav Vilhelm, velitel hasičů Severní energetické.

S touto činností souvisí i loňský nákup tří speciálních rozprašovačů na dezinfekci RYOBI, které hasiči využívají a pochvalují si snadnou manipulaci, účinnost při efektivnějším využívání dezinfekce i snížení specifického zápachu. Díky strategické poloze poblíž dopravního koridoru mezi Mostem a Chomutovem i blízkosti Mostu jsou hasiči Severní energetické zařazeni v požárním poplachovém plánu okresu, takže velmi často vypomáhají v blízkém regionu mimo areály těžebních společností.

„Měli jsme v loňském roce i několik zásahů v regionu, obvykle se jedná o pomoc při dopravních nehodách, ale vypomáhali jsme i u hašení skládky komunálního odpadu ve Vysoké Peci. Jedna z nejnáročnějších akcí, které se naši hasiči účastnili, byl podvečerní silvestrovský požár ve čtrnáctém patře jednoho z mosteckých domů, kde bylo nutné evakuovat několik desítek osob. Celkem jsme v rámci integrovaného záchranného systému evidovali v loňském roce dvacet výjezdů do regionu, z toho třikrát jsme zasahovali u dopravní nehody,“ doplnil velitel. Součástí práce hasičů jsou i taktická a prověřovací cvičení. Těch vloni jednotka Severní energetické absolvovala celkem sedm a chystají se i v letošním roce. Taktická cvičení i ve spolupráci s dalšími sbory by se letos měla uskutečnit dvě, jedno v hlubinném zásobníku v Úpravně uhlí, další pak ve Slatinicích, u přeložených produktovodů. (pim)