V letošním roce SH ČMS vyhlásilo již 48. ročník této soutěže. V okrese Most se do ní zapojily tři mateřinky, tři základní školy a děti dvou sborů dobrovolných hasičů v celkovém počtu 262 dětí. 

„K závěru roku 2021 bylo v naší republice registrováno téměř 360 tisíc dobrovolných hasičů ve více než sedmi tisících sborech. Jedná se o nejpočetnější spolek v republice,“ uvedl v úvodu Ladislav Langmajer, starosta Okresního sdružení hasičů (OSH) Most.

Z celkového počtu členů je 281 241 mužů, 77 656 žen a 61 691 dětí a mladistvých ve věku od tří do osmnácti let. V okrese Most působí celkem 19 sborů, ve kterých je registrováno 544 členů, z toho 106 žen a 362 mužů, celkem pak 464 dospělých a 86 dětí a mladistvých, kteří jsou organizováni ve čtyřech sborech. Největší sbor má 72 členů. Je zde zřízeno 15 jednotek dobrovolných hasičů, ve kterých působí 194 členů. Všichni členové svou činností naplňují starobylé hasičské heslo: „Bohu ku cti, obci ku prospěchu a bližnímu ku pomoci“.

„Uplynulé dva roky všechny poznamenala pandemie covidu-19 a proto řada našich členů pomáhala eliminovat její následky. Třeba šitím ochranných roušek, kterých byl nedostatek. Roznášeli je v obcích hlavně seniorům, kterým zajišťovali i nákup zboží. Dále prováděli dezinfekci některých zařízení, jako jsou autobusové čekárny, dětská hřiště a podobně. V současné době naši členové působí v KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)  v Ústí nad Labem, kde poskytují humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

POODM je čtyřstupňová soutěž. První stupeň představuje základní kolo na školách, při kterém školy vyberou tři nejhodnotnější díla, která postoupí na OSH. Druhým stupněm je okresní soutěž, která byla vyhodnocena na magistrátu, třetím pak krajská, do které postoupili účastníci okresního kola (první tři). Vítězové krajského kola potom postupují do republikového kola soutěže (čtvrtý stupeň).

Vyhodnocení prací doručených na OSH Most provedla komise složená ze zástupců okresní odborné rady prevence a mládeže. „Musím s potěšením konstatovat, že některé „naše“ děti se umístily i v krajském kole a jedna dívka ve své věkové kategorii skončila první a postoupila tím do republikové soutěže,“ konstatoval Ladislav Langmajer.

Na obrazovkách během vyhlašování mohli zúčastnění sledovat výtvarná díla, která se v okresním kole umístila na prvním až třetím místě příslušné věkové kategorie. Originály děl byly předány k hodnocení krajského kola. Ostatní výtvarná díla byla vystavena v zasedací místnosti. Akci svými dvěma vystoupeními, tanečním a pěveckým, zpestřily děti z 1. MŠ Most pod vedením paní učitelky Lenartovičové.

Vyhodnocení soutěže provedl Jan Valenta, vedoucí kontrolní a revizní rady OSH Most.


Kategorie M1 (do 5 let)

1. místo – Tung-Ochir-Bold-Erdene, 4. MŠ Most
2. místo – Zdeňka Káninská, 4. MŠ Most


Kategorie M2 (5 – 6 let)

1. místo – Magdaléna Křížová, 2. MŠ Most 
2. místo – Linda Lantorová, 4. MŠ Most 
3. místo – Jan Štefanov, 1. MŠ F. Kmocha Most   


Kategorie ZŠ 1 (žáci 1. a 2. ročníku)

1. místo – Anička Kondrová, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
2. místo – Marie Štěpánková, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
3. místo – Stanislav Štefančík, SDH Hora Svaté Kateřiny


Kategorie ZŠ 2 (žáci 3. až 5. ročníku)

1. místo – Zuzana Kurachová, 11. ZŠ Most
2. místo – Hana Marta Režná, 11. ZŠ Most
3. místo – Tereza Bartošová, 11. ZŠ Most


Kategorie ZŠ 3 (žáci 6. a 7. ročníku)

1. místo – Aneta Tvrzníková, ZŠ Litvínov – Hamr
2. místo - Tereza Sýkorová, ZŠ Litvínov – Hamr
3. místo – Adéla Lakatošová, ZŠ Litvínov – Hamr


Kategorie DT 2 (žáci a studenti ve věku 12 až 18 let)

V této kategorii bylo zasláno pouze jedno dílo: Petr Smolák, SDH Černice


Krajské kolo

V kategorii M1 se na 2. místě umístila Zděnka Káninská, 4. MŠ Most
V kategorii ZŠ 3 se na 2. místě umístila Tereza Sýkorová a na 3. místě Adéla Lakatošová, obě ZŠ Litvínov – Hamr
V kategorii DT 2 se na 3. místě umístil Petr Smolák, SDH Černice
V kategorii ZŠ 2 zvítězila Zuzana Kurachová z 11. ZŠ Most a postupuje do republikového kola soutěže. Jeho vyhlášení se uskuteční v rámci Hasičských slavností 11. a  12. června na Výstavišti v Litoměřicích.

"Vše by se neobešlo bez našich partnerů. Chtěl bych poděkovat Statutárnímu městu Most, který nám každý rok poskytuje finanční prostředky na činnost, tedy i na pořízení dárků pro výherce okresního kola, dále společnosti Severočeské doly a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR," uzavřel Ladislav Langmajer. (vn)