„Tématem společného cvičení byla stabilizace a vyproštění zraněné osoby ze zásobníku paliva ve spolupráci s HBZS Most, a také zdolání požáru podle zásad požární taktiky a Havarijního plánu pro lom Vršany,“ vysvětlil Bronislav Vilhelm, velitel Hasičského záchranného sboru Severní energetické.

Při simulovaném požáru pásového dopravníku 158 na lince B a následné evakuaci se pohřešuje jeden ze zaměstnanců, který se zraněný nachází v zásobníku uhlí. Protože hrozí rozšíření požáru do celého objektu nakládacího zásobníku, musí být na místo povolány posily a k vyproštění zraněné osoby také lezecké družstvo a sanitní vůz HBZS. Cvičný zásah trval přibližně hodinu a půl a všichni zúčastnění splnili úkoly podle plánu. Cvičení mělo prověřit součinnost hasičů z těžebních společností, počeradské elektrárny a báňských záchranářů při plnění společných úkolů během zásahu. (pim)