Procházku jsme začali u křižovatky nové silnice na Braňany se silnicí směřující kolem jezera. Vydali jsme se cestou po břehu, kde se kromě zajímavých přírodních útvarů nachází naučná stezka, kterou pro návštěvníky jezera přichystal Palivový kombinát Ústí nad Labem. Také jsou zde sukcesní plochy a například broukoviště a hadoviště. Kočičí vrch se zajímavou flórou a faunou. Také pláž pro psy, ale i část, kde se psi nesmí volně pohybovat. Také mola a přístaviště nebo umělá hnízdiště pro vodní ptáky. 

Jana Kratinová