Byly připraveny soutěže pro děti, dobroty a každý namaloval značku sám i s rodiči. Odměnou byly nejen sladké dobroty, ale i transparenty, které byly následně rozmístěné po obci.

I nadále budeme pokračovat a usilovat o co největší bezpečnost v naší obci. Děkujeme všem zúčastněným, dále dobrovolným hasičům Brandov za spolupráci a těšíme se na další rok Bezpečné cesty.

Brandov a okolí