Napadlo nás totiž pořídit snímky stejných mých, avšak s odstupem 76 let.

Severočeský letecký archiv Mostě