Tam jsme se setkali s dalšími výletníky a začali stoupat na vrchol. Výstup nebyl tak pozvolný, jak Lucie slibovala, ještě štěstí, že velké horko posledních dní ustoupilo, takže jsme se po dvou hodinách dostali na vrchol…

Výhled byl fantastický, a tak jsme se mohli také trochu občerstvit v horském hostinci, který je již 100 let starý. Sestoupili jsme pohodovou lesní cestou k hostinci u mlýna, kde jsme si společně vychutnali místní pivo a jídlo. Pak už nastal čas rozloučit se a vydat se na cestu domů, do Mostu opět švestkovým vlakem, tentokrát v historickém voze.

Získali jsme také dva nové členy. Podporovatele našeho zájmového sdružení, vítáme Karla Kašáka a Kateřinu Kozákovou jako členy č. 128 a 129! Podívejte se na několik fotografií, které Karel pořídil v sobotu. Již brzy budete moci najít další jeho fotografie na našich webových stránkách www.klub-cz-de.com, v nové sekci „CvaKK - Klub očima našeho fotografa“. Mimochodem, prohlédli jste si už naše nové webové stránky?

Klubu česko – německého partnerství/Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft