Při předchozích třech setkáních se účastníkům podařilo ověřit nejlepší historickou metodu propalování člunu do hloubky i možnosti následné povrchové úpravy. Podle Jiřího Šlajsny, který má projekt na starost, se bude v tvorbě člunu pokračovat na jaře a dokončovací práce potom proběhnou přímo na vodě jezera Most.

„U propalování šlo o několik možností. Optimální se ukázal průpal do hloubky za pomocí roštové hranice. Další z pokusů se týkal průpalu za pomocí žhavého uhlí, na které je soustavně vháněn vzduch, pro zvýšení teploty. Ten přesto, že je znám z etnografických analogií střední a jižní Ameriky, se však ukázal méně efektivní,“ prozradil Jiří Šlajsna z Oblastního muzea a galerie v Mostě s tím, že tento způsob je zřejmě je vhodný spíše pro měkké tropické dřevo. Také se v rámci experimentu ověřovalo optimální využití úchytu u tří typů bronzových seker, a to typ s tulejkou, lištami a laloky. „Vyzkoušeli jsme fixace pomocí provazu z přírodních vláken, fixace pomocí máčené kůže a kombinace obou způsobů s předchozím lepením přírodní pryskyřicí. Zde se ukázala jako nejvhodnější kombinace uchycení kombinace lepení přírodní pryskyřicí s příměsí tuku a následnou fixací mokrou kůží. Ta po vysušení pevně sevřela topor a sekera zvládla i velice nešetrné zacházení,“ uzavřel Šlajsna. V sobotu se účastníci prijektu zaměřili na co největší průpal masy kmene do hloubky na zádi a ve střední části člunu. Na přídi člunu se pokračovalo v práci na hrubé úpravě pomocí bronzových seker. Cílem podle historika Šlajsny byla hrubá verze konečného zádlabu a tvaru přídě monoxylu.

Monoxyl, z řeckého monoxylon, je loď vydlabaná z jednoho kmene. Jedná se o typ plavidla, používaného od pravěku do 19. století a u přírodních etnik v Africe nebo na Tichomořských ostrovech dodnes. Monoxyly hojně užívali například Keltové nebo staří Slované. Monoxyly, archeologicky doložené už od doby kamenné, jsou nejstarším typem lodí vůbec.

Jana Kratinová

Děkujeme za příspěvek. Samotní čtenáři Deníku mohou své příspěvky posílat k nám do redakce Mosteckého deníku buď přes formulář, který najdou na našem webu nebo přímo na e-mail: mostecky@denik.cz.