Krušnohorský Betlém s velikými sochami vtáhl díky vyprávění lektorek žáky do betlémského příběhu. Žáci se naučili rozeznávat jednotlivé postavy Betléma, objevit Ježíška či sochy Tří králů.

O mnoho náročnější je pro žáky výstava Lesenské peklo, hlavně menší děti mají trošku strach. Vyprávění o pekle a krásné čertovské písničky vždy temné peklo rozveselí. Během programů v době Mikuláše přišli děti ze školek pozdravit i Anděl s Mikulášem a předali jim drobné dárečky.

Krušnohorské muzeum Lesná pozvalo žáky do vánočně nazdobených světnic, které ukázaly výzdobu a zvyky našich předků. Každý mohl prozkoumat vánoční stůl, adventní svícen, vonné františky či postavičky louskáčků a vánoční pyramidu. Žáci si s lektorkami povídali o vánočních tradicích a svátcích, které vánocům předchází. Společně pak vyzkoušeli zvyk odkrývání hrnečků či házení střevícem.

Nakonec si žáci v krásně vyzdobené a vyhřáté místnosti prosvícené vánočním stromečkem vyrobili milý dáreček na památku.

Během všech vánočních programů byla na Lesné sněhová pokrývka, které krásně dokreslila tu správnou vánoční atmosféru.

Děkujeme základní i mateřským školám za návštěvu. Přejeme všem krásné svátky a milý rok 2024

VRC Lesná o.p.s.