V těžebním prostoru lomu Vršany jsou části zkamenělých stromů nalézány při těžbě skrývkových vrstev. Kusy těchto stromů bývají nacházeny na výsypkách lomu, kde vyvětrávají z vrchních vrstev navezených skrývkových hornin. Entomolog OMGM Pavel Krásenský při výzkumu výsypek lomu Vršany objevil u jedné zrekultivované výsypky zajímavou ukázku zkamenělého dřeva. Jde o kus o velikosti 12x17x22 centimetrů.

Dřevo má pro tuto lokalitu nepříliš časté hnědavé zabarvení. Na jeho povrchu jsou v zuhelnatělých vrstvičkách stovky milimetrových krystalků křemene. Podobné, černě zbarvené ukázky s krystalky křemene se v minulosti nacházely hojně v lomu Bílina. Křemen se v těchto dřevech nejčastěji vyskytuje ve dvou formách – křišťál a záhněda. Velmi často jsou krystaly oboustranně ukončené. Drobné krystaly mají výsoký třpyt a výrazně odrážejí světlo, a proto je geologové nazývaly „jiskřivce“.

V současné době už jsou nálezy „jiskřivců“ ojedinělé. Zkamenělé dřevo z Vršan má velmi dobře viditelné letokruhy v původním dřevu. Další jeho zvláštností je dochovaný pahýl větve na okraji dřeva.

Pavel Dvořák - Oblastní muzeum a galerie v Mostě