Projekt Prostřeno krušnohorsky – společný německo – český kulinářský stůl v lázeňském městě Oberwiesenthal schválen nebyl.

Další dva sportovní projekty OreMountain - Zimní festival 2020 pro děti a mládež partnerů Kreissportbund Erzgebirge e.V. a Klub Krušných hor a projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež partnerů Kreissportbund Erzgebirge a Sport Most budou hodnoceny v oběžném řízení.

Jednání Lokálního řídícího výboru se zúčastnili zástupci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Saskou stranu zastupovala Ywonne Schönlein ze správního orgánu. Na jednání se také představila nová projektová manažerka na saské straně euroregionu Tereza Forker.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje euroregion, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období zbývá na české straně již jen velmi omezené množství k rozdělování, více finančních prostředků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve všech případech zohledněny.

František Bína,
jednatel,
Euroregion Krušnohoří, Most