Všichni velmi pozitivně hodnotili práci euroregionu v uplynulých třiceti letech. Kulturní program z české i saské strany, taneční vystoupení i hornická kapela, byl mimořádně úspěšný. Potěšilo mě, že jsem i já, jako bývalý jednatel, byl pozván. Dojemné bylo setkání se starými spolupracovníky, ale i rozloučení s některými dalšími, kteří také odcházejí do důchodu.

František Bína