„Nové Počerady budou díky nejvýznamnější ekologizaci od 90. let jednou z nejčistších elektráren v Česku. Stopové emise rtuti jsou velkou výzvou pro celý sektor, vždyť nový evropský limit nesplní více než polovina všech zdrojů! V současnosti analyzujeme vhodné technologie, které jsou na trhu. Protože však v takovém rozsahu v ČR dosud nebyly použity, stejně jako všichni ostatní se pohybujeme na úrovni aplikovaného výzkumu. V rámci ekologizace Počerad chceme rozhodně využít zkušeností našich kolegů z Teplárny Kladno a Elektrárny Chvaletice, případně spolupráce s univerzitami,“ říká Stanislav Klanduch, generální ředitel Elektrárny Počerady.

Investice do Nových Počerad se budou pohybovat v řádu miliard korun. Jako první proběhne rekonstrukce výrobního bloku 6, která bude zahrnovat opravu kotelny, turbíny a zařízení strojovny a také opatření pro snížení prašnosti a intenzifikaci odsíření. Kromě investic do snížení emisí, připravuje elektrárna úsporné nakládání s vodou a důsledný monitoring všech hodnot.

Krajský úřad potvrdil Elektrárně Počerady emisní výjimku pro rtuť v rozsahu 28 mikrogramů na metr krychlový. Jde o podobnou hranici, o jakou žádají ostatní české uhelné elektrárny. Žádost o výjimku podal ještě bývalý provozovatel společnost ČEZ, a zařadil tak Elektrárnu Počerady do ekologizačního programu společně s několika dalšími svými zdroji. K začátku letošního roku však elektrárnu převzala Vršanská uhelná a rovnou oznámila rozsáhlou investici do ekologizace.

Na začátku letošního roku Soudní dvůr Evropské unie vyhověl žalobě Polska proti závěrům o nejlepších dostupných technikách, a nepravomocně tak zrušil platnost nových evropských limitů pro velká spalovací zařízení. Podle rozsudku jsou nicméně účinky směrnice zachovány až do doby, než bude přijat nový prováděcí akt, což by se mělo stát nejpozději do dvanácti měsíců. Žalobu podalo Polsko již na podzim 2017. Napadlo tím především proces přijetí prováděcího rozhodnutí a také nesprávné posouzení dopadů. V důsledku podle žaloby Evropská komise stanovila nepřiměřeně vysoké emisní standardy na základě nepřesných a nereprezentativních vzorků dat.

Gabriela Sáričková Benešová – ředitelka komunikace a mluvčí skupiny Sev.en Energy