„Po dohodě s městem jsme si vybrali okolí Benediktu, protože právě sem chodí velká většina Mostečanů sportovat a relaxovat. O areál se samozřejmě velmi dobře starají technické služby, takže na první pohled se může zdát, že práce dobrovolníků na tomto místě jsou úplně zbytečné.  Naším cílem však bylo zaměřit se na křoviny a zalesněné plochy v blízkém okolí, kde bývá skryto nejvíce odpadků. A nemýlili jsme se. Nasbírali jsme 22 velkoobjemových pytlů odpadu a odhalili dvě černé skládky, resp. dvě místa založená bezdomovci a drogově závislými. Do jejich likvidace jsme se z hlediska bezpečnosti nepouštěli, a pouze nahlásili na patřičná místa“, sdělila tisková mluvčí a zároveň jedna z organizátorek firemního úklidu Miloslava Kučerová.

Samotný areál byl téměř bez odpadů, až na poměrně velké množství zbytků po cigaretách, jejichž sběru se věnovaly především seniorky. Právě cigaretové nedopalky byly hlavním tématem letošní celorepublikové akce.

 "Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se k nám připojili. Tedy žákům ze ZŠ U stadionu, ZŠ Z. Talicha a ZŠ Okružní a jejich učitelkám a také všem seniorkám z Klubu seniorů, skupiny č. 4. Díky nim je kousek města zase o něco čistší“, pochválila dobrovolníky další z organizátorek akce Radka Bišická a předala všem přítomným diplom.

Závěr akce si všichni užili při opékání buřtů,  marschmallovs a doprovodném programu.

Miloslava Kučerová - United Energy Komořany