Gynekologicko–porodnické oddělení Nemocnice Most je jedním z dvanácti perinatologických center v České republice. Návrat profesora Kacerovského vedení Nemocnice Most, o.z., vítá, stejně jako management Krajské zdravotní, a.s., pod kterou zdravotnické zařízení spadá.

„Věříme, že spolupráci s takovým renomovaným odborníkem, jakým bezpochyby pan profesor Kacerovský je, ocení i nastávající maminky a jejich rodiny. Jsem přesvědčený, že tak zkušený lékař je jednoznačně přínosem nejen pro oddělení, ale i pro celou naší nemocnici. Naší snahou je poskytovat a zajišťovat v Mostě špičkovou medicínu,“ říká Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

„Vracím se na pracoviště, které má velmi kvalitní odbornou úroveň. Mým cílem je jí ještě pozdvihnout a vytvořit tak v Mostě pracoviště na špičkové úrovni, kterou naše klientky ocení. Předpoklady pro to s kolegy máme. A pro mne osobně to je skutečná profesní výzva,“ přibližuje své další cíle profesor Kacerovský.

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni, obor všeobecné lékařství. Po promoci působil v Nemocnici Klatovy a v Nemocnici Most. V letech 2007 – 2023 bylo jeho jméno spojené s Fakultní nemocnicí a Lékařskou fakultou v Hradci Králové, kde byl v roce 2022 jmenován přednostou Porodnické a gynekologické kliniky. Je angažovaný v celé řadě odborných komisí, společností a výborech.

Od roku 2018 předsedá Sekci perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti. Je také držitelem dvou patentů a hlavním řešitelem výzkumných grantů. Právě výzkum je dalším odvětvím, kterému se chce profesor Kacerovský v rámci mostecké nemocnice věnovat. On sám je lídr výzkumné skupiny, která se věnuje problematice předčasného odtoku plodové vody, mechanismům vzniku, diagnostiky a terapie intraamniálních zánětlivých komplikací u pacientek s předčasným porodem.

Výsledky této výzkumné skupiny umožnily personalizovat (tedy pacientce „ušít na míru“) léčebný postup u komplikací těhotenství, jako je krvácení z dělohy ve druhém trimestru těhotenství, předčasný porod a předčasný odtok plodové vody.

(kz)