Na finanční prostředky mohou dosáhnout majitelé kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Žádosti o podporu ze státního programu se podávají prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Mostu.

„Program je určen i vlastníkům, kteří chtějí čerpat finanční prostředky na obnovu movitých kulturních památek, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud jsou tyto stavby kulturními památkami, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování,“ uvádí náměstkyně primátora Markéta Stará.

Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tj. v roce 2021. Příspěvek nelze čerpat na modernizaci objektů, zpracování projektových dokumentací apod. Formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Žádosti se všemi potřebnými přílohami je nutné odevzdat na podatelnu Magistrátu města Mostu v Radniční ulici na odbor školství, kultury a sportu, oddělení památkové péče nejpozději do 28. února 2021. Více informací na webu města Mostu.

Klára Vydrová – tisková mluvčí magistrátu města Mostu