V oblasti Albrechtické výsypky už od sklonku loňského roku probíhají rekultivace a krajině se vrací její původní funkce. Jde především o citlivé propojení nově vznikající a stávající krajiny. Cílem je na stávající krajinu napojit 16 hektarů nově vzniklých biotopů, které mají plynule propojit rekultivace s pásem vzrostlé zeleně na hraně lomu ČSA. Jedná se převážně o lesnickou rekultivaci doplněnou o biotopy pro vzácné živočichy. Pod zámkem Jezeří rekultivace navážou i na původní arboretum. V plánu je prořezat náletové stromy a uvolnit tak zachované vzácné druhy. Lesnické rekultivace zahrnují i výsadbu nových stromů, jen v loňském roce už zde bylo vysázeno přes šest tisíc převážně listnatých stromů. Obnovená krajina na území bývalých Albrechtic bude protkána sítí cest pro pěší a cyklotras. Navazovat budou na stávající cyklostezky, které rekultivovanými plochami kolem Horního Jiřetína vedou už nyní.

Mamutí strom stěhování nepřežil
Sekvojovec obrovský je strom dorůstající do výšky až 80 metrů, ale především dožívající se stáří přes 2 000 let. Do Čech se dostal už v 19. století jako okrasná dřevina a dodnes je k nalezení na několika místech v republice. Známým se stal i sekvojovec z bývalé obce Albrechtice, který se v roce 1987 tehdejší úřady rozhodly přesadit do Mostu - Zahra - žan. Více než dvacetimetrový strom bohužel na novém místě nevydržel. Také o tomto sekvojovci se mohou zájemci dočíst v publikaci Památné stromy Ústeckého kraje, kterou na jaře vydalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě. (luk)