Po předchozí celé desetiletí různých provizórií byla v tento den konečně otevřena nová budova, realizovaná podle plánů architekta Františka Kameníka. Byla to první novostavba v tehdejším Československu, postavená po roce 1945 výhradně pro účely knihovny.  (mb)