Návštěvníky muzeum zve na výstavy, které z důvodu "korona krize" nemohli vidět:

Do konce roku 2021 prodlužuje výstavu 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku, která představuje svět železniční dopravy v severozápadních Čechách s důrazem na Mostecko a vývoj železniční sítě od roku 1870.

Součástí je komorní výstava grafik akademického malíře Jiřího Boudy s železniční tématikou, vystaveno je kolejiště historické modelové železnice.

Nabízí dvě přírodovědné výstavy, a to:

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta Ptáci – Vynikající stavitelé jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů. (Doprovodná videa jsou na webu OMGM v Youtube kanálu.)

Výstava botanika Víta Jozy Památné stromy Ústeckého kraje je věnovaná zvlášť významným stromům kolem nás.

Minivýstava historika Jiřího Šlajsny k výročí 980 Let první písemné zmínky o Mostu v Kosmově kronice české zahrnuje mj. sbírkové předměty z 11. století.

V galerijních prostorách připravuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě dvě nové výstavy:

Od 28. Května zde bude prezentovat své obrazy současná výtvarnice Ivana Štenclová na výstavě nazvané Identikit (vrstvenou technikou vytváří díla na pomezí kresby, malby a objektu).

Od 11. června pak bude možno navštívit výstavu Návrat do starého Mostu – To nejlepší z depozitáře výtvarného umění, která částečně využije instalaci i exponáty z již ukončené výstavy Příběh starého Mostu. Představí výběr nejvzácnějších výtvarných děl i romantické obrázky starého Mostu, doprovázené několika plastikami z Flájí a Bedřichova Světce.

Muzeum také zve do dvou stálých expozic:

Vystavené exponáty stálé expozice Ulrika von Levetzow – Anděl ve třpytu par pocházejí z rozsáhlé pozůstalosti Ulriky von Levetzow, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od roku 1900. Součástí je unikátní granátová sada šperků.

Stálá expozice Ze života obyvatel Krušnohoří zavede návštěvníky do života obyčejných lidí v Krušných horách. Zařízené světnice a dílny představují všední život, domácí práce i typická řemesla jako hornictví, punčochářství, krajkářství či hračkářství.

Jitka Klímová - Oblastní muzeum a galerie v Mostě