Ústecká univerzita pokračuje v navazování spolupráce se sportovními kluby v Ústí nad Labem i v regionu. Dalším partnerem UJEP v této oblasti je DHK Baník Most. Dne 6. října k podpisu smlouvy zasedly dvě ženy. Na straně UJEP zastoupila rektora doc. Martina Baleje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová, na straně házenkářek v zastoupení jednatele klubu Rudolfa Junka smlouvu signovala předsedkyně klubu paní Pavla Chotěborská.

Podpora a zájem obou smluvních stran spolupracovat v oblastech biomechaniky, zdravovědy, marketingu, designu, pedagogicko-trenérské a dalších tvůrčích činností směřujících k celkovému zlepšování sportovních aktivit a zvyšování kvality života v regionu stojí za hlavními body smlouvy o spolupráci. Spolupráce se sportovními týmy není pro ústeckou univerzitu nikterak nová. „V posledních letech jsem podepsal podobné smlouvy např. s Florbal Ústí,  Slunetou Fitness, BK Sluneta, FK Teplice, FK Ústí nebo HC Slovan,“ upozorňuje rektor Martin Balej.

Spolupráce s univerzitou je plánována zejména v oblastech výzkumných a vědeckých, např. biomechaniky, zdravovědy, marketingu, designu nebo v oblasti pedagogicko-trenérské. Všechny směřují k celkovému zlepšování sportovních aktivit místního obyvatelstva a zvyšování kvality života v regionu.

Dle smlouvy se do spolupráce s DHK Baník Most zapojí hned několik fakult univerzity. Katedra tělesné výchovy a sportu PF nebo FZS prováděním diagnostiky žákovských týmů a týmu A mužstva, katedra psychologie PF individuálním psychologickým poradenstvím pro hráče i trenéry, koučováním nebo vedením skupin, fakulta umění a designu spoluprací v oblasti grafického a vizuálního designu a designu týmového textilu, fakulta sociálně ekonomická podporou a konzultacemi v oblasti tvorby a realizace komunikační a marketingové strategie klubu, v oblasti finančního řízení či analýz, řízení a rozvoje lidských zdrojů i projektového řízení, fakulta zdravotnických studií analýzami pohybu a sledováním biomechanických parametrů a biopotenciálů, srdeční činnosti při fyzické zátěži i za klidových podmínek, elektrické aktivity srdce a krevního tlaku nebo vyšetřením plicních funkcí, stanovením nasycení krve kyslíkem, měřením složení těla, celkového cholesterolu, lipidového profilu či glykémie z kapilární krve.

„V rámci VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které má zastoupení i na UJEP, bude házená zařazena mezi preferované sporty. Smlouva nám, mimo jiné, zajišťuje, že klub bude pro potřeby sportovní reprezentace UJEP uvolňovat hráčky, které zde studují,“ vysvětluje hlavní koordinátor Vysokoškolského sportovního centra na UJEP dr. Jan Kresta.

Smluvně je také domluveno využití potenciálu a kreativity studentů UJEP při řešení otázek a úkolů souvisejících s činností a řízením klubu. Třeba formou specializovaných workshopů nebo zpracováním seminárních prací z oblasti biomechaniky, zdravovědy, marketingu, marketingového designu a didaktiky sportovního tréninku. „Samozřejmě se také snažíme, abychom navazováním spolupráce s podobnými subjekty dosáhli dalších benefitů pro naše studenty a zaměstnance, např. v podobě volných vstupenek na utkání A týmu,“ říká rektor Martin Balej.

Obě instituce se budou zároveň v mnohem širším měřítku vzájemně propagovat a marketingově podporovat. Házenkářky z Mostu se osobní účastí zapojí do konkrétních projektů UJEP v oblasti výzkumu nebo praktického měření tréninkových dat a jiných fyziologických výstupů a není vyloučena ani společná příprava odborných sportovních workshopů, a to především pro širší sportovní (basketbalovou) veřejnost.

Jedná se o další počin ústecké univerzity, kterými vstupuje do přátelských kontaktů s ústeckými podniky, organizacemi, společnostmi a kluby a společně se podporovat v rozvoji i vzájemné pomoci.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP