„Dětem ze sociálně slabých rodin jsme zapůjčili kola, na našem dětském dopravním hřišti měly k dispozici i herní prvky a mohly si zahrát fotbal. Ve startovní věži je nejvíc zaujalo pracoviště dispečinku. Ocenily ale i celkový pohled na areál autodromu z ochozu věže,“ upřesnila eventová manažerka společnosti Autodrom Most Michaela Rosenkranzová.

Nadace podporuje aktivity zaměřené na tělovýchovu a sport, ochranu mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti, rozvoj vědy, výzkumu a vývoje, kulturu a ochranu kulturních a historických památek a tradic, rozvoj sociální a zdravotní péče a ochranu lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci, ochranu zvířat a jejich zdraví, ochranu životního prostředí, komunální aktivity či projekty rozvoje občanské společnosti.

První příspěvek nadačního fondu po jeho založení na jaře letošního roku byl určený obyvatelům penzionů pro seniory a domů s pečovatelskou službou v Mostě. Získali 500 roušek a dezinfekční prostředky jako ochranu proti šíření koronaviru a nemoci covid-19.

Zřizovatelem rodinného centra „Olivín“ je Obrnické centrum sociálních služeb. Posláním služeb poskytovaných v centru je zlepšit situaci sociálně znevýhodněných rodin žijících ve vyloučené lokalitě v Obrnicích. Snahou je podpořit v rodinách změny, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posílení sociálních kompetencí všech členů rodiny, k samostatnému zvládání každodenního života a k aktivnímu překonávání sociálních, kulturních a ekonomických bariér.

Jan Foukal - Autodrom Most