Při pečení dětem asistovali ředitel Petr Wild, manažerka Dana Maulová a za pekárnu Monika Romaňáková, spolu s dalšími zaměstnanci.

Děti pekly koláče a housky, které si potom odnesly. Zároveň malovaly to, co upekly.

Dana Maulová