Děti si vybraly oddělení ARO z mostecké nemocnice. Namalovaly obrázky pro potěšení zdravotníků. Chtěli touto cestou všem poděkovat za obětavou práci, kterou vykonávají, hlavně v letošním koronavirovém roce.

Svátek Dne laskavosti připadá na 13. listopad. I přes ztížené podmínky a online výuku, prvňáci přinesli své obrázky a malé dárečky pro zdravotníky v nemocnici. Tímto jim všem patří poděkování a pochvala za zapojení do tohoto laskavého skutku. 

Všem zdravotníkům držíme palce a přejeme hodně sil. Vaší práce si moc vážíme.

Za třídu 1. A – třídní učitelka Leona Štěpánková