Nyní nastal čas nominované představit a dát občanům možnost, aby podpořili některou z uvedených osobností. Učinit tak mohou prostřednictvím elektronického hlasování na vyplnto.cz https://www.vyplnto.cz: Srdcař Mostu hlasuj zde

Hlasování probíhá od 20. června do 31. července 2022. Každý hlasující může udělit jeden hlas v každé kategorii, tedy podpořit jednu osobnost v každé kategorii, ale nemusí nezbytně hlasovat v každé z uvedených pěti oblastí. 

Nominováni jsou (i s fotografiemi jsou představeni na Facebooku města):


Kategorie sport:
Dominika Müllnerová, brankářka týmu DHK Baník Most, za její dlouholetou reprezentaci města.

Milan Rybák, za mnoholetou a neúnavnou angažovanost v lehké atletice (trenérskou i funkcionářskou). Jako trenér mládeže objevil mnoho talentů, kteří vozí pravidelně medaile z republikových mistrovství.

Josef Houška, velké zásluhy o mostecký fotbal a založil sportovní klub seniorů, kde se aktivně podílí na organizování soutěží pro seniory.

Olga Šebková, za svoji houževnatost a obětavost v oblasti parkurového sportu, kde se aktivně věnuje dětem, mládeži i dospělým.

Jaroslav Balín, trenér boxu BK Baník Most za svou energii, úspěchy a skromnost.

Kategorie sociální oblast:
Eva Čenkovičová, ředitelka Charity Most, silná angažovanost pro naše město, jako například členka rozhodujících komisí, Hospic, Mosťáček, sociální byty v kasárnách, péče o Ukrajince.

Kamila Hlaváčiková, v rámci své profesionální taneční školy se věnuje již 20 let skupině zdravotně a mentálně postižených dětí a mládeže. 

Helena Houšková, za aktivní práci s mosteckými seniory.

Marie Houšková, za dlouholetou kvalitní práci v kuchyni domova pro seniory, za její příkladné lidské vlastnosti.

Vladimíra Ilievová, za snahu o zlepšování žití ve městě a péči o jeho sociální zázemí. 

Pavla Krupová, za pracovitost, empatii, velké nasazení nejen v pomoci uprchlíkům v Mostě.

Zuzana Pajecká, zdravotní sestra v Domově pro seniory Astra, za trpělivost, obětavost, skromnost a lásku k bližnímu.

Eva Žáčková, tlumočnice znakového jazyka, za dlouholetou lektorskou práci na území mosteckého regionu.

Kategorie podnikání:
Alena Saladiaková, za lamaterapii a lamatrekkingy pro širokou veřejnost, služby seniorům, neziskovým organizacím, školám a školkám pro děti s různým postižením.

Jiří Trégr, opravna obuvi je v Mostě populární a zákazníci jsou spokojeni s perfektní opravou zakázek a milým jednáním. Otevřena již 17 let.

Kategorie kultura:
Miroslav Kuželka, za rozvoj kultury v Mostě v oblasti hudby, divadla i filmu, pomáhá propagovat město Most v celé republice. Výrazná a přínosná osobnost Mostecka, regionální patriot.

Michal Soukup, za jeho komunikaci s veřejností a za zvyšování odborné úrovně Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Jiří Šlajsna, historik a archeolog oblastního muzea, který aktivně působí nejen v našem městě, ale prezentuje jej i v regionu a mimo něj. Aktivní spolupráce s ostatními zájmovými kluby a organizacemi v regionu.

Vlasta Vébr, za aktivní pomoc dětem a seniorům a vytváření preventivních programů pro tyto skupiny. 

Kategorie ostatní: 
Roman Černý, za aktivní prohlídky dětských hřišť ve městě, které kontroluje s detektorem kovů pro větší bezpečnost dětí.

Jaroslav Pilař, za aktivní péči o město Most. 

Martin Vokurka, novinář, Mostečan se vším všudy, miluje město a jeho okolí.

(sed)