„Coal Services využívá tři lokomotivy typu 709.7. První z nich jsme generálkovali v loňském roce. Oprava druhé nám zabrala zhruba prvních šest měsíců letošního roku a v podstatě okamžitě se pustíme do generální opravy třetí lokomotivy,“ uvedl Antonín Karl, vedoucí úseku údržby ŽKV Coal Services. S opravami dieselových lokomotiv ve vlastní režii začal úsek v roce 2016, od té doby už jeho zaměstnanci zvládli opravit osm strojů typu 709.5.

„Jedná se o obdobný typ lokomotivy jako u nyní dokončené, pouze s tím rozdílem, že typ 709.5 používá motor Mercedes, lokomotivy 709.7 motory Caterpilar. Konstrukčně se od sebe oba typy strojů příliš neliší, proto generální opravy probíhají v podstatě stejným způsobem,“ doplnil vedoucí.

Pro svépomocné generální opravy lokomotiv se ve společnosti Coal Services rozhodli před několika lety především z ekonomických důvodů. Oprava jednoho stroje vyjde na zhruba polovinu ceny, než kdyby generálku zajišťoval externí dodavatel. V dílně oprav ŽKV ale neopravují pouze lokomotivy. Průběžně během roku se zde modernizuje vždy jedna kompletní železniční souprava na přepravu popílku. Věnují se i generálním opravám dalších železničních vozidel, například speciálních drezín pro trolejáře a kolejáře.  

Jan Pimper