Začali vypomáhat v novém očkovacím centru v Ústí nad Labem.

Sbor dobrovolných hasičů Most