Pro dobrou náladu přichází při oslavách zahrát harmonikář přímo z Louky. Hlavně členky navštěvují i akce sousedních klubů seniorů v Meziboří, Bílině, Braňanech nebo v Horním Jiřetíně. V letošním roce klub uspořádal Posvícenskou zábavu, na kterou přijela zahrát kapela až ze Strakonic. V zaplněném sále kulturního domu zazněly krásné šumavské melodie. Na všech stolech byly nabízeny posvícenské koláčky a bonbóny, které přišly k chuti. Členky klubu v čele s předsedkyní Dášou Volfovou se postaraly o bohatou tombolu. Do té přispěli i členové klubu z Meziboří. Překvapením večera byla promenáda masek, do kterých se převlékli všichni přítomní senioři. Na závěr pořídili společné foto, na němž předsedkyně klubu drží logo Rady seniorů ČR, která činnost a akce všech klubů v regionu Mostecka podporuje. Klub spolupracuje s vedení obce. Obecní úřad klubu poskytuje klubovnu pro setkání a finančně přispívá na jeho aktivity. Vedení obce také přichází mezi seniory v klubu, aby si vyslechlo jejich starosti i radosti a informuje je o dění v obci. Senioři jsou rádi, že má o ně obce zájem.

Klub seniorů Louka u Litvínova