Splnilo pořádání podniků jako mistrovství světa superbiků vaše očekávání?
I přes všechna covidová omezení, která nám ubrala velkou část návštěvníků, jsme s uplynulou sezónou spokojeni. V mnohém to pro nás byla premiéra, ale všechno jsme zvládli a jsme tak skvěle připraveni na novou sezónu, v které se pevně věřím všichni už vrátíme do normálu před pandemií.

V čem vidíte hlavní přínos při pořádání takových podniků?
To bych rozdělil do několika úrovní. Jednak přínos pro samotný autodrom, pro který to znamená velké zintenzivnění prací na neustálém vylepšování dráhy i celého areálu. Naučili jsme se také fungovat na vrcholné profesionální úrovni, protože požadavky na pořádání mistrovství světa jsou opravdu vysoké. Pro region a město Most to znamená velkou pozornost, návštěvnost, propagaci a samozřejmě i finance, protože návštěvníci se musí někde ubytovat, stravovat a další. 

Zdroj: Autodrom Most

Je to vůbec rentabilní, nebo jde spíše o image, která přitáhne další zákazníky a zajistí okruhu provoz?
Samotný závodní víkend pro autodrom není rentabilní, ale jde o dlouhodobé hledisko. Přinese nám to pozornost, jinou diváckou strukturu, nové komerční klienty, kteří si dráhu pronajímají a další. 

Takže zjednodušeně řečeno, aby mohly být velké akce, musí si na ně autodrom vydělat každodenním komerčním provozem?
Ano. Velká část jsou naše investice, ale samozřejmě ani bez pomoci kraje a státu by to nešlo. Minulý rok se to podařilo, a věřím, že i následující roky budeme úspěšně spolupracovat a že ani diváci nás v tom nenechají a přijdou. Ale matematika je jasná: vyděláváme na týdenním provozu, na pronajímání dráhy agenturám, pořádání tréninků a testů. Získané finance investujeme do dráhy, která je náš výrobní prostředek, a také do závodních víkendů, které jsou po personální, technické a dalších stránkách extrémně finančně náročné.

V čem vidíte další potenciál růstu autodromu?
Náš růst není neomezený. Když zohledníme sezónní podmínky, denní provoz, tak máme poměrně jasně dané časy, v nichž můžeme fungovat, a které můžeme obchodovat. Možný potenciál je pak tedy už jen v získávání lukrativnějších celoročních partnerů, kteří chtějí být na okruhu vidět. Díky neustále se zlepšujícím službám je možnost i zvyšovat nájemné, ale to také nejde do nekonečna. Jinak ale autodrom nenafoukneme a den má také jen omezený počet hodin. Přesto se nám daří dlouhodobě růst, i když covidový rok znamenal samozřejmě propad.  

Organizace s takovým záběrem zasahuje i do společenského dění. Jak hodnotíte spolupráci s městem, krajem a vůbec podporu České republiky v tomto směru?
S krajem spolupracujeme velmi dobře a jsem rád, že nejde jen o finanční podporu, i když ta je samozřejmě velmi důležitá. Jsme také partnerem Ministerstva pro místní rozvoj, Národní sportovní agentury a spolupracujeme i s agenturou CzechTourism. Jsme moc rádi, že se nám daří spolupráci neustále rozvíjet, stát v tom vidí smysl a můžeme se vykázat i jasnými výsledky. S městem Most na tom neustále pracujeme a máme mnohé společné cíle. Autodrom k Mostu patří už téměř čtyřicet let a věřím, že většina místních je hrdá na to, že jejich město se může vykázat areálem s takovými aktivitami. Jsme rádi, že tomu tak je, a doufám, že letošní plánované akce, jako je mistrovství světa superbiků, světový pohár cestovních vozů, nebo 30. výročí Czech Truck Prix, nás v tom ještě více sblíží. 

Jaká je vaše vize ohledně budoucnosti celého autodromu?
Chci pokračovat v modernizaci autodromu, neustále rozvíjíme náš tým i služby. Cílem je se dostat a udržet mezi světovou špičkou. Máme už za sebou obrovský kus práce. Není to jen díky financím, co do autodromu proudí, ale i díky samotným lidem, kteří zde pracují. Daří se nám postupně posouvat i celkové povědomí o okruhu, což pomáhá i českému motorsportu a celé České republice. 

To všechno s sebou nese velké investice. Zkuste připomenout ty zásadní a co vše s tím souvisí?
Za dobu, co v Mostě působím, jsme do areálu investovali vysoko přes 100 milionů korun. Z výnosů se samozřejmě nejprve pokryjí náklady, ale vše ostatní jde opět do autodromu a jeho budoucnosti. To je moje strategie podnikání. Jsem hrdý, že jsem se narodil v Čechách. Návštěvníci i lidé ze zahraničí mohou vidět, jak se u nás daří dělat dobré věci a ocení to třeba tím, že přijedou a pronajmou si dráhu. Další věcí je, že jako akciová společnost máme sídlo v Mostě. Zaměstnáváme místní lidi, podporujeme i místní podnikatele, protože na všechny práce, včetně náročných rekonstrukcí dráhy, se najímají lokální firmy. Máme asi 45 kmenových zaměstnanců a přes sezónu se u nás uplatní k pěti stovkám pravidelných brigádníků. 

Nedávno se objevila anketa, podle které je Most druhý od konce v žebříčku míst, kde se žije nejhůř. Co na to říkáte?
Nemůžu to úplně hodnotit, protože v Mostě nežiji, nicméně do určité míry s tím musím souhlasit. Město si prošlo svou historií, muselo ustoupit těžbě a přišlo tím o mnoho hezkého. Když se řekne Most, tak se dnes mnoha lidem vybaví: uhlí, nepřizpůsobiví obyvatelé a autodrom. Snažíme se, aby autodrom byl důležitou součástí všeho, co zlepšuje všeobecné vnímání Mostu. Je to ale samozřejmě práce pro všechny, kteří v Mostě žijí. Vím, že je zde hodně šikovných lidí. Podnikám i v ostatních regionech, a tak mohu srovnávat, a co se týká týmu, s kterým v Mostě spolupracuji, tak jsou to všechno velcí srdcaři, zajímaví, zodpovědní a loajální lidé, a to mě velmi těší. 

Autodrom není jen okruh, ale také polygon s kurzy bezpečné jízdy…
Ano, to je druhá půlka našeho areálu a vzájemně se skvěle doplňují a podporují. Na polygon jezdí jiná klientela. Školíme širokou veřejnost, firmy, jezdí k nám cvičit složky integrovaného záchranného systému, řidiči autobusů i nákladních vozidel. Je to jednak proto, že máme jeden z nejlépe vybavených polygonů v republice, ale také díky zkušenému týmu profesionálních instruktorů. Věřím, že se nám daří pomáhat lidem zdokonalovat jejich schopnosti za volantem a snažíme se šířit i osvětu o chování na silnici. To, co se dnes děje na silnicích, je už jen z důvodů hustoty dopravy alarmující. Naštěstí všeobecný trend směřuje ke vzdělávání řidičů i po ukončení autoškoly, která je dnes často skutečně jen tím, kdo řidiče pustí do provozu, ale nenaučí je skutečně řídit. 

Co čeká Autodrom Most tento rok?
Jsou před námi opět velké výzvy. Čekají nás tři velké sportovní události: na začátku dubna světový pohár cestovních vozů, uprostřed léta pak mistrovství světa superbiků a na začátku září pak velké oslavy 30. výročí Czech Truck Prix. Musíme to zvládnout organizačně, finančně i personálně. Přeji si, aby nás covid už tolik nezlobil, nemuseli jsme být ze zákona zavření jako část minulého roku. Pevně věřím, že tento rok bude pro všechny už lepší a návštěvníci se budou moci naplno vrátit. Je to pro nás důležitý faktor, protože ze vstupného hradíme provozní náklady závodního víkendu. Ale diváci také tvoří atmosféru závodů, a to je to, co máme všichni tak rádi. 

Radek Laube - tiskový mluvčí Autodromu Most