Po dlouholetém působení coby ředitelky a zároveň statutárního zástupce organizace Mgr. Evy Čenkovičové ji v této funkci vystřídá Mgr. Světlana Nikolova, která v Charitě Most pracuje od roku 2006. Mgr. Světlana Nikolova během svého dlouholetého působení v organizaci řídila středisko Teplicko, kde Charita Most poskytuje sociální služby jako azylové domy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, předškolní klub, dětskou skupinu, dluhové poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, noclehárnu, terénní programy nebo dům na půl cesty.

Je také místopředsedkyní Správní rady a členkou Výkonného výboru MAS Naděje. Na svěřeném středisku realizovala řadu projektů, které umožnily zkvalitnit a rozvinout poskytované sociální služby. Plány do budoucna spojuje nová ředitelka s vizí zkvalitnění poskytovaných služeb a realizaci několika investičních projektů. Jedním z nich je rekonstrukce objektu „Kasárna“ v Mostě, kde vznikne dům se zvláštním režimem.

Jedná se o významnou sociální službu pro osoby s psychickým onemocněním. To dává podnět k rozvoji služeb péče a terénní ošetřovatelské služby, kterou Charita Most již provozuje. Nová ředitelka si též uvědomuje, že největším „pokladem“ Charity Most jsou její lidské zdroje. Ráda by proto posílila vědomí pracovníků, že pracovat v charitě je velká čest a poslání, neodmyslitelně spojené se službou lidem. Charita Most v současné době poskytuje téměř 40 registrovaných i neregistrovaných služeb v Mostě, Litvínově, Žatci, Podbořanech, na Teplicku, Chomutovsku a v několika městech na Liberecku. Aktuálně zaměstnává více než 200 zaměstnanců.

Lucie Jehličková