Stavbu s číslem popisným 1285, která kdysi sloužila pro vojenské mužstvo a poslední roky byla prázdná, zakoupila Charita Most od soukromého vlastníka v roce 2021. Areál kasáren má status kulturní památky. V objektu vznikne tzv. Domov se zvláštním režimem, což je pobytová sociální služba s celoročním provozem. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka.

Kapacita DZR Kasárna Charity Most bude 24 lůžek. Větší část nákladů projektu pokryje dotace z Evropské unie, další finanční prostředky poskytne Ústecký kraj, Statutární město Most nebo německá charitativní organizace Renovabis. Předpokládané ukončení projektu je naplánováno na srpen příštího roku.