„Věnujeme se snižování počtu černé zvěře v naší honitbě celou sezonu. Během letošní sezony jsme odstřelili 150 kusů. Prasat je stále dost a nadělají hodně škody, ale s tím si poradíme,“ říká ředitel Rekultivací Tomáš Šolar.

Zastřelit divoké prase není jednoduchý úkol. Na prase musí myslivec čekat, lákat ho na místo, kde ho chce skolit. Musí být trpělivý a zvířatům rozumět. Myslivci z Rekultivací to umí. I tak ale černá zvěř způsobuje značnou škodu na loukách a rekultivovaných zemědělských plochách.

„Za noc je tlupa divokých prasat schopna zcela rozrýt a zničit celou louku. Když ryjí v lese, je to v pořádku. Lesu černá zvěř neškodí. Louky ale hodně poničí. Necháváme je celou zimu rýt na lukách i opakovaně. Teprve zjara dáme vše do pořádku,“ uvedl dále Tomáš Šolar.

Letos si na rozryté louky pořídily Rekultivace pomocníka. Mechanický válec, který se zapojí za velký traktor, je schopný louku vrátit do původního stavu. V současné době už lukami projíždí. 

(ema)