Akciová společnost ČEPS finančně podpořila fungování sociální služby Sociální rehabilitace, která je provozována v Komunitním centru Janov.

V Rehabilitaci probíhá aktivizace zdravotně postižených lidí, kteří tak překonávají nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. 

Společnost ČEPS, a.s. darovala organizaci Charita Most, konkrétně službě Sociální rehabilitace, která je realizována v Litvínově - Janově, finanční prostředky pro další vzdělávání a aktivizaci osob se zdravotním postižením. Děkujeme za pomoc a podporu naší sociální služby.

Napsala: Jana Štiková, vedoucí sociální pracovník