Celý sletový týden se nesl v duchu propojení generací a regionů. Slet v závěru týdne vyvrcholil hromadnými skladbami na fotbalovém stadionu v pražském Edenu a jednalo se vskutku o velkolepou podívanou.

Součástí této nádherné, tradiční akce byla i osmička žen z T.J. Sokol LItvínov - Lom ve složení Ilona Buršová, Jana Rytichová, Ludmila Pospíšilová, Ivana Kozelková, Dana Aidlpesová, Dagmar Pohlová, Věra Rosová a Jana Brožová.

Ženy se představily v nádherné skladbě Babí léto, kterou poctivě a s nadšením sobě vlastním nacvičovaly 2x týdně více než 7 měsíců, a s blížícím se začátkem sletu si dobrovolně nadělily i dvoufázové tréninky, aby všechny 4 oddíly skladby vypilovaly k dokonalosti. Náčiní, s nímž se ženy musely naučit mnoho poměrně těžkých prvků, byl deštník. Tuto skladbu v Edenu cvičilo bezmála 2500 žen různých věkových kategorií z celé České republiky.

Děkujeme ženám z T.J. Sokol Litvínov - Lom za skvělou reprezentaci měst Litvínova a Lomu na XVII. Všesokolském sletu.

Jana Haselbergerová, T.J. Sokol Litvínov - Lom