„Děkuji všem. Otec si velmi vážil podpory, které se mu dostalo z mnoha stran. Poděkování ale patří i mamince, Ireně Hrabákové, bez jejíž neutuchající podpory a pomoci by tatínek své knihy sepsat nemohl,“ zaznělo v dojemném proslovu Jana Hrabáka.

Vyslechla si jej i řada odborníků na historii Mostecka, s nimiž Miloslav Hrabák při své badatelské činnosti spolupracoval.

Čestné občanství pro Miloslava Hrabáka navrhl za Základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu v Meziboří Luděk Šíma.

Lucie Králíková