Deset týmů ze čtyř škol muselo nejprve splnit domácí úkol, sestavení funkčního „padáku“ ze zadaných pomůcek. Na samotné soutěži pak předvedli, jak se jim to podařilo. Dále následoval test znalostí, luštění fyzikální křížovky a skrývačky a praktická část, jejíž zadání zjistili soutěžící až na místě. V součtu všech částí byl nejúspěšnější tým Podkrušnohorského gymnázia Most I. (Martin Soukup, Adam Kolářík, Patrik Kokšál) těsně následován družstvem ZŠ Hamr II. (Tereza Dlesková, Bára Bičíková, Martin Hakala) a druhým tým mosteckého gymnázia (Anna Korcová, Emma Černá, Nela Šidlichovská).

Soutěž se účastníkům líbila a ukázala, že fyzika rozhodně nemusí být nuda. Pořadatelé se shodli na pokračování a organizování dalšího ročníku, v němž by rádi uvítali také zástupce dalších škol z Mostecka.

Jakub Hasil