Naši partneři jsou dílu Charity Most po celá leta nakloněni mj. odbornými exkurzemi v sociální oblasti, zkušenostmi z rekonstrukcí objektů pro sociální účely, z dobrovolnictví, ale i materiální podporou. Tak tomu bylo i letos, kdy přátelům děkujeme za dvě dodávky velkého množství kvalitních oděvů pro celé věkové spektrum, za věci pro děti, ale např. i za zápůjčku projektové dokumentace a za zdravotnické potřeby a přístroje. Vše bude ku prospěchu charitním zařízením v Mostě, Litvínově-Janově, v Oseku a Duchcově, kde současně dětem i dospělým klientům obohatí Vánoce.

V Oseku se našim hostům velmi líbila současná úroveň azylového domu pro dospělé, kde zavzpomínali na jeho začátky jimž také aktivně pomáhali, a i na tehdejšího starostu města pana Kulhana, jehož přátelsky pozdravují.

Jubilejní rok byl pak v Mostě zakončen rozhovory, plánováním a společným fotografováním v Centralu a na vánočním trhu. Rozloučili jsme se v duchu odkazu adventu, tj. děkováním, vírou a nadějí do budoucna. Projekt byl podpořen Česko-Německým fondem budoucnosti.

Brigita Janovská