Založení hradu v Českém ráji spadá až do pozdního středověku. Majitel zdejšího panství Čeněk z Vartemberka tehdy využil přirozené obranné vlastnosti čedičových skal. Na hřebenu mezi oběma vrcholy založil vnitřní hrad s obytnými paláci a na vrcholu obou skal pak nechal vybudovat obranné, ale zároveň obytné věže.

Vodu kdysi poskytovala vlastní hradní studna na prvním nádvoří, byla asi 30 metrů hluboká, ve skále byly navíc vybudované důmyslné cisterny na dešťovou vodu. Pod hradem se údajně nacházejí rozsáhlá sklepení a v bludišti pískovcových skal a trhlin jeskynní prostory s jezírky. Dnes ale veřejnosti nepřístupné.