Dle zjištění strážníků na místě došlo ke slovnímu napadení dětí a fyzickému napadení jejich matky několika údery pěstí do obličeje. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu napadené strážníci zajistili lékařské ošetření. Muže ve věku 42 let důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu strážníci dle ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu zadrželi za nutného použití donucovacích prostředků. Muže strážníci předali Policii ČR.