Z trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a zatajení věci obvinili mostečtí policisté 41 letého muže z Mostu. Dle kriminalistů, kteří pachatele odhalili, měl muž koncem října kolem 03 hodiny vniknout v Mostě do přízemní části rodinného domu. Tam odcizil výrobky spotřební elektroniky v hodnotě 145 tisíc korun. Ty vynesl před dům, kde měl připravné kolečko, které odcizil ve vedlejším domě. Na místě byl vyrušen majitelkou a tak utekl jen s částí lupu v hodnotě 28 tisíc korun. Policie zajistila z odcizených věcí videokameru. Další šetřením policisté zjistili, že obviněný má na svědomí i jinou trestnou činnost. Čtyři pneumatiky, které zmizely v Mostě z vozidla Alfa Romeo, údajně našel v křoví a ponechal si je. Ty nakonec skončily v rukou policie. Obviněný pachatel byl na podnět policie vzat do vazby.